English version Mapa webuProhlášení o přístupnostiOdběr novinek© 2006-12 DHK Zora OlomoucWebprogramming & webdesign PPPO
Dámský házenkářský klub ZORA Olomouc
Nacházíte se: DHK Zora Olomouc > Klub

Klub

Dámský házenkářský klub (dále jen DHK) ZORA Olomouc je občanským sdružením s právní subjektivitou. Klub provozuje sportovní činností házená, ženských složek, na úrovni vrcholové házené, s návazností na státní reprezentaci České republiky. Klub je pokračovatelem tradic ženské české házené v Olomouci, jeho založení se tedy datuje rokem 1919.

Sportovní činnost je provozována v areálu házené na Andrově stadionu v Olomouci, jehož součástí jsou dvě venkovní hřiště (jedno s asfaltovým a jedno s antukovým povrchem), sportovní hala s kapacitou 600 diváků, s turistickou ubytovnou s 8 třílůžkovými pokoji a rehabilitačním zařízením se saunou. Součástí areálu je budova se sociálním zázemím, šatnami, skladovými prostorami a restaurací APETIT - ZORA klub, která je pronajata k provozování restaurační činnosti.

Majetkově jsou všechna tato sportovní zařízení a související budovy v majetku DHK Zora Olomouc, včetně venkovních hřišť, která byla získána jako dar od státu a SK Sigma MŽ Olomouc.

DHK Olomouc měl ke dni 31.12.2007 507 členů, z toho je 346 hráček všech věkových kategorií od přípravky a miniházené až po družstvo žen, a 58 funkcionářů, trenérů a rozhodčích, ostatní jsou členové a přiznivci klubu.

Organizačně řídí klub výkonný výbor (VV), který organizuje činnost klubu zejména po stránce finanční a marketingové. Pracuje ve složení: Ing. Vítězslav Růžička - předseda klubu, Jaromír Maráček - místopředseda klubu, Zdeněk Juráš - tajemník, Vítězslav Hejtmánek - manažer pro výstavbu, Ing. Miroslav Bělka - člen výboru, Mgr. Jan Bělka, PhD - člen výboru.

Sportovní činnost organizuje a řídí Sportovní komise, která pracuje ve složení: Ing. Václav Dobeš - předseda komise a organizační pracovník klubu, Zdeněk Juráš, Vítězslav Hejtmánek, Mgr. Lubomír Krejčíř, Valdemar Macharáček, Iveta Hofmanová, Libor Malínek.

Mimo sportovní činnosti družstev všech věkových kategorií (ženy, starší dorostenky, mladší dorostenky, starší a mladší žákyně, miniházená 4+1 a přípravka), zabezpečuje klub organizačně, personálně i technicky činnost Sportovního centra mládeže (SCM) a sportovních tříd (ST) na ZŠ Holečkova v Olomouci. Vedoucím trenérem SCM je Mgr. Lubomír Krejčíř a ST Iveta Hofmanová.

Klubové barvy: modrá, bílá